کمترین: 
2224000
بیشترین: 
2254000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2244000
زمان: 
6/13 19:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 2244000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 11:54","price":2224000},{"date":"1397/06/13 15:12","price":2234000},{"date":"1397/06/13 15:36","price":2254000},{"date":"1397/06/13 19:12","price":2244000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398