کمترین: 
2220000
بیشترین: 
2250000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2240000
زمان: 
6/13 19:12
قیمت نیم سکه امروز 13 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 2240000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 11:54","price":2220000},{"date":"1397/06/13 15:12","price":2230000},{"date":"1397/06/13 15:36","price":2250000},{"date":"1397/06/13 19:12","price":2240000}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398