کمترین: 
25
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/13 12:40
قیمت لیر سوریه امروز 13 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 11:50","price":25},{"date":"1397/06/13 12:40","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399