کمترین: 
181
بیشترین: 
194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
191
زمان: 
6/13 21:10
قیمت روپیه هند امروز 13 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 13 شهریور 1397 , 191 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 11:20","price":181},{"date":"1397/06/13 11:50","price":182},{"date":"1397/06/13 12:10","price":188},{"date":"1397/06/13 12:50","price":191},{"date":"1397/06/13 13:10","price":189},{"date":"1397/06/13 13:20","price":190},{"date":"1397/06/13 13:50","price":189},{"date":"1397/06/13 14:00","price":188},{"date":"1397/06/13 14:10","price":190},{"date":"1397/06/13 14:40","price":191},{"date":"1397/06/13 14:50","price":190},{"date":"1397/06/13 15:00","price":193},{"date":"1397/06/13 15:40","price":194},{"date":"1397/06/13 15:50","price":193},{"date":"1397/06/13 16:20","price":192},{"date":"1397/06/13 16:30","price":193},{"date":"1397/06/13 17:30","price":192},{"date":"1397/06/13 17:50","price":193},{"date":"1397/06/13 18:10","price":192},{"date":"1397/06/13 18:20","price":191},{"date":"1397/06/13 18:50","price":190},{"date":"1397/06/13 19:00","price":189},{"date":"1397/06/13 20:00","price":190},{"date":"1397/06/13 20:10","price":189},{"date":"1397/06/13 20:30","price":191},{"date":"1397/06/13 20:50","price":189},{"date":"1397/06/13 21:00","price":190},{"date":"1397/06/13 21:10","price":191}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398