کمترین: 
137983
بیشترین: 
138274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
137983.0
زمان: 
6/13 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 13 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 137983.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 11:00","price":138274.0},{"date":"1397/06/13 14:10","price":137983.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398