کمترین: 
392
بیشترین: 
424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
417
زمان: 
6/13 21:20
قیمت بات تایلند امروز 13 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 شهریور 1397 , 417 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:50","price":393},{"date":"1397/06/13 11:00","price":392},{"date":"1397/06/13 11:20","price":395},{"date":"1397/06/13 11:50","price":396},{"date":"1397/06/13 12:10","price":408},{"date":"1397/06/13 12:40","price":409},{"date":"1397/06/13 12:50","price":416},{"date":"1397/06/13 13:10","price":412},{"date":"1397/06/13 13:20","price":413},{"date":"1397/06/13 13:50","price":411},{"date":"1397/06/13 14:10","price":413},{"date":"1397/06/13 14:40","price":417},{"date":"1397/06/13 14:50","price":415},{"date":"1397/06/13 15:00","price":421},{"date":"1397/06/13 15:20","price":420},{"date":"1397/06/13 15:40","price":424},{"date":"1397/06/13 15:50","price":422},{"date":"1397/06/13 16:00","price":423},{"date":"1397/06/13 16:10","price":421},{"date":"1397/06/13 16:20","price":417},{"date":"1397/06/13 16:30","price":421},{"date":"1397/06/13 16:50","price":422},{"date":"1397/06/13 17:00","price":421},{"date":"1397/06/13 17:20","price":418},{"date":"1397/06/13 17:30","price":419},{"date":"1397/06/13 18:00","price":422},{"date":"1397/06/13 18:10","price":419},{"date":"1397/06/13 18:20","price":418},{"date":"1397/06/13 18:30","price":417},{"date":"1397/06/13 19:00","price":413},{"date":"1397/06/13 19:10","price":414},{"date":"1397/06/13 19:30","price":413},{"date":"1397/06/13 20:00","price":415},{"date":"1397/06/13 20:10","price":412},{"date":"1397/06/13 20:30","price":416},{"date":"1397/06/13 20:50","price":412},{"date":"1397/06/13 21:00","price":414},{"date":"1397/06/13 21:10","price":416},{"date":"1397/06/13 21:20","price":417}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398