کمترین: 
25
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/13 18:10
قیمت درام ارمنستان امروز 13 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":25},{"date":"1397/06/13 12:10","price":26},{"date":"1397/06/13 15:00","price":27},{"date":"1397/06/13 16:20","price":26},{"date":"1397/06/13 16:30","price":27},{"date":"1397/06/13 17:30","price":26},{"date":"1397/06/13 17:50","price":27},{"date":"1397/06/13 18:10","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399