کمترین: 
1634
بیشترین: 
1773
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1743
زمان: 
6/13 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 13 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 1743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":1634},{"date":"1397/06/13 10:50","price":1636},{"date":"1397/06/13 11:00","price":1639},{"date":"1397/06/13 11:20","price":1644},{"date":"1397/06/13 11:50","price":1657},{"date":"1397/06/13 12:10","price":1707},{"date":"1397/06/13 12:40","price":1709},{"date":"1397/06/13 12:50","price":1738},{"date":"1397/06/13 13:10","price":1724},{"date":"1397/06/13 13:20","price":1727},{"date":"1397/06/13 13:50","price":1719},{"date":"1397/06/13 14:00","price":1718},{"date":"1397/06/13 14:10","price":1733},{"date":"1397/06/13 14:40","price":1745},{"date":"1397/06/13 14:50","price":1737},{"date":"1397/06/13 15:00","price":1761},{"date":"1397/06/13 15:20","price":1764},{"date":"1397/06/13 15:40","price":1773},{"date":"1397/06/13 15:50","price":1764},{"date":"1397/06/13 16:00","price":1767},{"date":"1397/06/13 16:10","price":1766},{"date":"1397/06/13 16:20","price":1753},{"date":"1397/06/13 16:30","price":1759},{"date":"1397/06/13 16:50","price":1761},{"date":"1397/06/13 17:20","price":1756},{"date":"1397/06/13 17:30","price":1750},{"date":"1397/06/13 17:50","price":1759},{"date":"1397/06/13 18:00","price":1762},{"date":"1397/06/13 18:10","price":1752},{"date":"1397/06/13 18:20","price":1749},{"date":"1397/06/13 18:30","price":1742},{"date":"1397/06/13 18:50","price":1738},{"date":"1397/06/13 19:00","price":1727},{"date":"1397/06/13 19:10","price":1731},{"date":"1397/06/13 19:20","price":1729},{"date":"1397/06/13 19:30","price":1728},{"date":"1397/06/13 20:00","price":1734},{"date":"1397/06/13 20:10","price":1721},{"date":"1397/06/13 20:30","price":1741},{"date":"1397/06/13 20:50","price":1722},{"date":"1397/06/13 21:00","price":1732},{"date":"1397/06/13 21:10","price":1743}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398