کمترین: 
103
بیشترین: 
111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109
زمان: 
6/13 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":103},{"date":"1397/06/13 11:50","price":104},{"date":"1397/06/13 12:10","price":107},{"date":"1397/06/13 12:50","price":109},{"date":"1397/06/13 13:10","price":108},{"date":"1397/06/13 14:00","price":107},{"date":"1397/06/13 14:10","price":108},{"date":"1397/06/13 14:40","price":107},{"date":"1397/06/13 15:00","price":111},{"date":"1397/06/13 16:00","price":110},{"date":"1397/06/13 16:50","price":111},{"date":"1397/06/13 17:20","price":110},{"date":"1397/06/13 18:00","price":111},{"date":"1397/06/13 18:10","price":110},{"date":"1397/06/13 18:30","price":109},{"date":"1397/06/13 19:00","price":108},{"date":"1397/06/13 19:10","price":109},{"date":"1397/06/13 19:30","price":108},{"date":"1397/06/13 20:00","price":109},{"date":"1397/06/13 20:10","price":108},{"date":"1397/06/13 20:30","price":109},{"date":"1397/06/13 20:50","price":108},{"date":"1397/06/13 21:00","price":109}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398