کمترین: 
12460
بیشترین: 
13635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13150
زمان: 
6/13 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 13 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 13150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 10:10","price":12460},{"date":"1397/06/13 12:10","price":13050},{"date":"1397/06/13 12:40","price":13100},{"date":"1397/06/13 12:50","price":13350},{"date":"1397/06/13 13:10","price":13100},{"date":"1397/06/13 13:20","price":13200},{"date":"1397/06/13 14:00","price":13140},{"date":"1397/06/13 14:10","price":13200},{"date":"1397/06/13 14:40","price":13450},{"date":"1397/06/13 14:50","price":13400},{"date":"1397/06/13 15:00","price":13480},{"date":"1397/06/13 15:20","price":13550},{"date":"1397/06/13 15:40","price":13140},{"date":"1397/06/13 15:50","price":13350},{"date":"1397/06/13 16:00","price":13330},{"date":"1397/06/13 16:20","price":13300},{"date":"1397/06/13 16:30","price":13250},{"date":"1397/06/13 16:50","price":13500},{"date":"1397/06/13 17:00","price":13380},{"date":"1397/06/13 17:10","price":13500},{"date":"1397/06/13 17:20","price":13400},{"date":"1397/06/13 17:50","price":13330},{"date":"1397/06/13 18:00","price":13350},{"date":"1397/06/13 18:20","price":13635},{"date":"1397/06/13 18:30","price":13240},{"date":"1397/06/13 19:00","price":13170},{"date":"1397/06/13 19:20","price":13160},{"date":"1397/06/13 19:30","price":13130},{"date":"1397/06/13 19:50","price":13050},{"date":"1397/06/13 20:00","price":13000},{"date":"1397/06/13 20:20","price":12980},{"date":"1397/06/13 20:50","price":13050},{"date":"1397/06/13 21:00","price":13100},{"date":"1397/06/13 21:20","price":13150}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398