کمترین: 
2475.6
بیشترین: 
2475.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.6
زمان: 
6/13 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 13 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 2475.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":2475.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398