کمترین: 
61.8
بیشترین: 
61.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.8
زمان: 
6/13 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 13 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 61.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":61.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398