کمترین: 
12829.8
بیشترین: 
12829.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12829.8
زمان: 
6/13 09:10
قیمت بات تایلند امروز 13 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 شهریور 1397 , 12829.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":12829.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398