کمترین: 
1015.7
بیشترین: 
1015.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.7
زمان: 
6/13 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 1015.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":1015.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398