کمترین: 
3057.3
بیشترین: 
3057.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3057.3
زمان: 
6/13 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3057.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":3057.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398