کمترین: 
3409
بیشترین: 
3409
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3409
زمان: 
6/13 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 13 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3409 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":3409}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399