کمترین: 
10923.5
بیشترین: 
10923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.5
زمان: 
6/13 09:10
قیمت ریال عمان امروز 13 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 10923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":10923.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398