کمترین: 
13874
بیشترین: 
13874
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13874
زمان: 
6/13 09:10
قیمت دینار کویت امروز 13 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 13874 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":13874}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398