کمترین: 
502.1
بیشترین: 
502.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502.1
زمان: 
6/13 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 13 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 502.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":502.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399