کمترین: 
461.7
بیشترین: 
461.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
461.7
زمان: 
6/13 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 13 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 شهریور 1397 , 461.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":461.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398