کمترین: 
56.9
بیشترین: 
56.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.9
زمان: 
6/13 09:10
قیمت افغانی امروز 13 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 56.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":56.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398