کمترین: 
4330
بیشترین: 
4330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4330
زمان: 
6/13 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 13 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 4330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":4330}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398