کمترین: 
3202.8
بیشترین: 
3202.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3202.8
زمان: 
6/13 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 13 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3202.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":3202.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398