کمترین: 
3780.1
بیشترین: 
3780.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3780.1
زمان: 
6/13 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 13 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 3780.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":3780.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398