کمترین: 
615.7
بیشترین: 
615.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.7
زمان: 
6/13 09:10
قیمت یوان چین امروز 13 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 615.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":615.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398