کمترین: 
633.1
بیشترین: 
633.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
633.1
زمان: 
6/13 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 13 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 633.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":633.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398