کمترین: 
5401
بیشترین: 
5401
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5401
زمان: 
6/13 09:10
قیمت پوند امروز 13 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 13 شهریور 1397 , 5401 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":5401}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398