کمترین: 
4872.4
بیشترین: 
4872.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4872.4
زمان: 
6/13 09:10
قیمت یورو امروز 13 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 13 شهریور 1397 , 4872.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 09:10","price":4872.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398