کمترین: 
2.822
بیشترین: 
2.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.822
زمان: 
6/13 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 13 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 2.822 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 03:08","price":2.868},{"date":"1397/06/13 04:08","price":2.865},{"date":"1397/06/13 05:08","price":2.864},{"date":"1397/06/13 06:08","price":2.865},{"date":"1397/06/13 09:08","price":2.87},{"date":"1397/06/13 10:16","price":2.868},{"date":"1397/06/13 10:32","price":2.869},{"date":"1397/06/13 11:16","price":2.865},{"date":"1397/06/13 12:00","price":2.861},{"date":"1397/06/13 14:16","price":2.859},{"date":"1397/06/13 16:08","price":2.854},{"date":"1397/06/13 18:08","price":2.845},{"date":"1397/06/13 19:08","price":2.846},{"date":"1397/06/13 20:08","price":2.845},{"date":"1397/06/13 21:08","price":2.833},{"date":"1397/06/13 22:08","price":2.824},{"date":"1397/06/13 23:08","price":2.822}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398