کمترین: 
1200.08
بیشترین: 
1201.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1200.85
زمان: 
6/13 11:00
قیمت اونس طلا امروز 13 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 شهریور 1397 , 1200.85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 01:30","price":1201.38},{"date":"1397/06/13 05:00","price":1201.06},{"date":"1397/06/13 05:30","price":1200.18},{"date":"1397/06/13 08:00","price":1200.85},{"date":"1397/06/13 08:30","price":1200.08},{"date":"1397/06/13 11:00","price":1200.85}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398