کمترین: 
286.2
بیشترین: 
291
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
288.45
زمان: 
6/13 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 288.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 01:30","price":290},{"date":"1397/06/13 02:00","price":289.5},{"date":"1397/06/13 05:00","price":289.11},{"date":"1397/06/13 08:00","price":289.75},{"date":"1397/06/13 11:00","price":287.1},{"date":"1397/06/13 14:00","price":286.2},{"date":"1397/06/13 16:00","price":287.2},{"date":"1397/06/13 17:00","price":291},{"date":"1397/06/13 18:00","price":290},{"date":"1397/06/13 20:00","price":289},{"date":"1397/06/13 23:00","price":288.45}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398