کمترین: 
7261.8
بیشترین: 
7388.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7388.6
زمان: 
6/13 23:00
قیمت بیت کوین امروز 13 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 شهریور 1397 , 7388.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 01:30","price":7306.7},{"date":"1397/06/13 02:00","price":7305.5},{"date":"1397/06/13 05:00","price":7261.8},{"date":"1397/06/13 08:00","price":7283},{"date":"1397/06/13 11:00","price":7276.7},{"date":"1397/06/13 14:00","price":7309.3},{"date":"1397/06/13 16:00","price":7329.7},{"date":"1397/06/13 17:00","price":7385},{"date":"1397/06/13 18:00","price":7366.4},{"date":"1397/06/13 20:00","price":7385.9},{"date":"1397/06/13 23:00","price":7388.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398