کمترین: 
23
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24
زمان: 
6/12 21:00
قیمت لیر سوریه امروز 12 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 15:30","price":24},{"date":"1397/06/12 16:00","price":23},{"date":"1397/06/12 16:20","price":24},{"date":"1397/06/12 18:30","price":25},{"date":"1397/06/12 19:10","price":24},{"date":"1397/06/12 19:20","price":25},{"date":"1397/06/12 19:50","price":24},{"date":"1397/06/12 20:00","price":25},{"date":"1397/06/12 20:50","price":26},{"date":"1397/06/12 21:00","price":24}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398