کمترین: 
572000
بیشترین: 
602000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
602000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 12 شهریور 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 602000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:24","price":572000},{"date":"1397/06/12 16:00","price":582000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":602000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398