کمترین: 
570000
بیشترین: 
600000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت سکه گرمی امروز 12 شهریور 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 600000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:24","price":570000},{"date":"1397/06/12 16:00","price":580000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":600000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398