کمترین: 
1073000
بیشترین: 
1133000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1133000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 12 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1133000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:06","price":1073000},{"date":"1397/06/12 12:54","price":1083000},{"date":"1397/06/12 13:30","price":1093000},{"date":"1397/06/12 15:30","price":1113000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":1133000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398