کمترین: 
2124000
بیشترین: 
2234000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2214000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 2214000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:06","price":2124000},{"date":"1397/06/12 13:24","price":2164000},{"date":"1397/06/12 14:36","price":2184000},{"date":"1397/06/12 15:30","price":2204000},{"date":"1397/06/12 16:00","price":2234000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":2214000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398