کمترین: 
3906000
بیشترین: 
4206000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4156000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 12 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 12 شهریور 1397 , 4156000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:06","price":3906000},{"date":"1397/06/12 12:24","price":3956000},{"date":"1397/06/12 12:36","price":4016000},{"date":"1397/06/12 12:54","price":4056000},{"date":"1397/06/12 15:30","price":4116000},{"date":"1397/06/12 16:00","price":4156000},{"date":"1397/06/12 16:30","price":4206000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":4156000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398