کمترین: 
1070000
بیشترین: 
1130000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1130000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت ربع سکه امروز 12 شهریور 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1130000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:06","price":1070000},{"date":"1397/06/12 12:54","price":1080000},{"date":"1397/06/12 13:30","price":1090000},{"date":"1397/06/12 15:30","price":1110000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":1130000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398