کمترین: 
3901000
بیشترین: 
4201000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4151000
زمان: 
6/12 17:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 4151000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 12:06","price":3901000},{"date":"1397/06/12 12:24","price":3951000},{"date":"1397/06/12 12:36","price":4011000},{"date":"1397/06/12 12:54","price":4051000},{"date":"1397/06/12 15:30","price":4111000},{"date":"1397/06/12 16:00","price":4151000},{"date":"1397/06/12 16:30","price":4201000},{"date":"1397/06/12 17:36","price":4151000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398