کمترین: 
177
بیشترین: 
199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188
زمان: 
6/12 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 12 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 11:50","price":178},{"date":"1397/06/12 12:10","price":177},{"date":"1397/06/12 12:50","price":180},{"date":"1397/06/12 13:10","price":181},{"date":"1397/06/12 13:20","price":180},{"date":"1397/06/12 14:20","price":181},{"date":"1397/06/12 15:10","price":182},{"date":"1397/06/12 15:30","price":183},{"date":"1397/06/12 15:40","price":186},{"date":"1397/06/12 16:20","price":188},{"date":"1397/06/12 17:00","price":187},{"date":"1397/06/12 17:10","price":186},{"date":"1397/06/12 17:20","price":187},{"date":"1397/06/12 17:50","price":188},{"date":"1397/06/12 18:00","price":189},{"date":"1397/06/12 18:30","price":190},{"date":"1397/06/12 18:50","price":189},{"date":"1397/06/12 19:00","price":190},{"date":"1397/06/12 19:10","price":189},{"date":"1397/06/12 19:20","price":190},{"date":"1397/06/12 19:50","price":189},{"date":"1397/06/12 20:00","price":190},{"date":"1397/06/12 20:30","price":189},{"date":"1397/06/12 20:50","price":199},{"date":"1397/06/12 21:00","price":186},{"date":"1397/06/12 21:10","price":187},{"date":"1397/06/12 21:20","price":188}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398