کمترین: 
96
بیشترین: 
104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
6/12 21:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 11:50","price":97},{"date":"1397/06/12 12:10","price":96},{"date":"1397/06/12 12:50","price":97},{"date":"1397/06/12 13:00","price":98},{"date":"1397/06/12 14:20","price":99},{"date":"1397/06/12 15:40","price":101},{"date":"1397/06/12 16:00","price":102},{"date":"1397/06/12 16:30","price":103},{"date":"1397/06/12 17:00","price":102},{"date":"1397/06/12 17:50","price":103},{"date":"1397/06/12 18:30","price":104},{"date":"1397/06/12 18:50","price":103},{"date":"1397/06/12 19:20","price":104},{"date":"1397/06/12 19:50","price":103},{"date":"1397/06/12 20:00","price":104},{"date":"1397/06/12 20:50","price":103},{"date":"1397/06/12 21:00","price":101},{"date":"1397/06/12 21:10","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398