کمترین: 
169
بیشترین: 
190
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180
زمان: 
6/12 21:20
قیمت روپیه هند امروز 12 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 12 شهریور 1397 , 180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 11:50","price":170},{"date":"1397/06/12 12:20","price":169},{"date":"1397/06/12 12:30","price":170},{"date":"1397/06/12 12:50","price":172},{"date":"1397/06/12 13:10","price":173},{"date":"1397/06/12 13:30","price":172},{"date":"1397/06/12 14:20","price":173},{"date":"1397/06/12 15:10","price":175},{"date":"1397/06/12 15:40","price":178},{"date":"1397/06/12 16:20","price":180},{"date":"1397/06/12 17:00","price":179},{"date":"1397/06/12 17:10","price":178},{"date":"1397/06/12 17:20","price":179},{"date":"1397/06/12 17:30","price":178},{"date":"1397/06/12 17:50","price":180},{"date":"1397/06/12 18:00","price":181},{"date":"1397/06/12 18:10","price":180},{"date":"1397/06/12 18:20","price":181},{"date":"1397/06/12 18:30","price":182},{"date":"1397/06/12 18:50","price":181},{"date":"1397/06/12 19:20","price":182},{"date":"1397/06/12 19:50","price":180},{"date":"1397/06/12 20:00","price":182},{"date":"1397/06/12 20:50","price":190},{"date":"1397/06/12 21:00","price":178},{"date":"1397/06/12 21:10","price":179},{"date":"1397/06/12 21:20","price":180}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398