کمترین: 
9.8
بیشترین: 
11.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10.5
زمان: 
6/12 21:20
قیمت دینار عراق امروز 12 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 10.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 11:50","price":9.9},{"date":"1397/06/12 12:00","price":9.8},{"date":"1397/06/12 12:50","price":9.9},{"date":"1397/06/12 13:00","price":10},{"date":"1397/06/12 14:20","price":10.1},{"date":"1397/06/12 15:40","price":10.3},{"date":"1397/06/12 16:00","price":10.4},{"date":"1397/06/12 16:30","price":10.5},{"date":"1397/06/12 17:00","price":10.4},{"date":"1397/06/12 17:50","price":10.5},{"date":"1397/06/12 18:30","price":10.6},{"date":"1397/06/12 18:50","price":10.5},{"date":"1397/06/12 19:20","price":10.6},{"date":"1397/06/12 19:50","price":10.5},{"date":"1397/06/12 20:00","price":10.6},{"date":"1397/06/12 20:50","price":11.1},{"date":"1397/06/12 21:00","price":10.3},{"date":"1397/06/12 21:10","price":10.4},{"date":"1397/06/12 21:20","price":10.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398