کمترین: 
134519
بیشترین: 
135257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
135257.0
زمان: 
6/12 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 12 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 135257.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 11:00","price":134519.0},{"date":"1397/06/12 14:10","price":135257.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398