کمترین: 
23
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/12 21:00
قیمت درام ارمنستان امروز 12 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":23},{"date":"1397/06/12 13:10","price":24},{"date":"1397/06/12 13:20","price":23},{"date":"1397/06/12 15:40","price":24},{"date":"1397/06/12 16:30","price":25},{"date":"1397/06/12 16:50","price":24},{"date":"1397/06/12 17:20","price":26},{"date":"1397/06/12 20:50","price":28},{"date":"1397/06/12 21:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398