کمترین: 
8612
بیشترین: 
9782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9238
زمان: 
6/12 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 12 شهریور 1397 , 9238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":8623},{"date":"1397/06/12 10:30","price":8622},{"date":"1397/06/12 11:00","price":8618},{"date":"1397/06/12 11:10","price":8616},{"date":"1397/06/12 11:20","price":8622},{"date":"1397/06/12 11:30","price":8626},{"date":"1397/06/12 11:50","price":8674},{"date":"1397/06/12 12:00","price":8691},{"date":"1397/06/12 12:10","price":8674},{"date":"1397/06/12 12:20","price":8612},{"date":"1397/06/12 12:30","price":8675},{"date":"1397/06/12 12:50","price":8777},{"date":"1397/06/12 13:00","price":8808},{"date":"1397/06/12 13:10","price":8858},{"date":"1397/06/12 13:20","price":8831},{"date":"1397/06/12 13:30","price":8830},{"date":"1397/06/12 14:10","price":8692},{"date":"1397/06/12 14:20","price":8893},{"date":"1397/06/12 14:40","price":8894},{"date":"1397/06/12 15:10","price":8973},{"date":"1397/06/12 15:30","price":8969},{"date":"1397/06/12 15:40","price":8857},{"date":"1397/06/12 16:00","price":9162},{"date":"1397/06/12 16:20","price":9241},{"date":"1397/06/12 16:30","price":9246},{"date":"1397/06/12 16:50","price":8951},{"date":"1397/06/12 17:00","price":9194},{"date":"1397/06/12 17:10","price":9186},{"date":"1397/06/12 17:20","price":9172},{"date":"1397/06/12 17:30","price":9194},{"date":"1397/06/12 17:50","price":9209},{"date":"1397/06/12 18:00","price":9309},{"date":"1397/06/12 18:10","price":9303},{"date":"1397/06/12 18:20","price":9246},{"date":"1397/06/12 18:30","price":9358},{"date":"1397/06/12 18:50","price":9312},{"date":"1397/06/12 19:00","price":9290},{"date":"1397/06/12 19:10","price":9303},{"date":"1397/06/12 19:20","price":9378},{"date":"1397/06/12 19:30","price":9360},{"date":"1397/06/12 19:50","price":9287},{"date":"1397/06/12 20:00","price":9362},{"date":"1397/06/12 20:10","price":9376},{"date":"1397/06/12 20:20","price":9345},{"date":"1397/06/12 20:50","price":9782},{"date":"1397/06/12 21:00","price":9159},{"date":"1397/06/12 21:10","price":9239},{"date":"1397/06/12 21:20","price":9238}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398