کمترین: 
62.1
بیشترین: 
62.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.1
زمان: 
6/12 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 12 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 62.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":62.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398