کمترین: 
12817.4
بیشترین: 
12817.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12817.4
زمان: 
6/12 09:10
قیمت بات تایلند امروز 12 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 شهریور 1397 , 12817.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":12817.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398