کمترین: 
1018.4
بیشترین: 
1018.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1018.4
زمان: 
6/12 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1018.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":1018.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398